Rozhovor s naší studentkou Danou Z. z Chrudimi

29. května 2018

Proč jste se rozhodla pro naši jazykovou školu?

Když jsem se domluvila před léty s kolegyní, že bychom rády chodily na kurzy angličtiny, tak ona měla kontakt přes některou maminku právě na ZEBRU. A jelikož nám bylo vyhověno v našem požadavku na dopolední výuku, tak jsme měly vybráno, a nikdy jsme nelitovaly.

Proč jste se rozhodla studovat cizí jazyk?

Během svojí školní docházky jsem se učila hlavně ruštinu, a také němčinu. Ale vždycky se mi líbila angličtina, a její základy jsem zvládla s vlastními dětmi. A protože jezdím na různé kurzy, kde vyučují i zahraniční  lektoři, a vyučovacím jazykem je vždy angličtina, tak jsem měla vlastně jasno.  A můžu si celkem pravidelně ověřit, jak se zlepšuji, a lépe rozumím.

Co je pro vás při studiu nejobtížnější?

Mojí nejslabší stránkou je pochopitelně mluvení, a také poslech a porozumnění.

Připravujete se na lekce doma?

To opravdu musím. Tento rok čteme pravidelně a na pokračování, takže tomu musím věnovat čas. Pak také máme domácí úkoly, které se snažím vypracovávat. A také doplňování slovní zásoby. Bez domácí přípravy to nejde, i když se mi někdy úplně nechce.

Líbí se vám princip výuky v malých skupinkách?

 Ano líbí. Právě z toho důvodu máme v každé lekci čas na veškeré aktivity, především na mluvení, různé procvičování samostatně nebo ve dvojicích, a jiné činnosti.