Lektoři

Mgr. Hana Truncová

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Pro mě je velmi důležité, aby žáky výuka bavila, aby si z ní odnášeli co nejvíce nových poznatků a dovedností, které v praxi uplatní, a aby se na další hodiny cizího jazyka těšili.“

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Pavla Bustová

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Učitel by měl nalézt cestu k osobnosti každého žáka, a podpořit tak jeho snahu a touhu po zvládnutí cizího jazyka.“

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Lenka Malá

Ostravská univerzita

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Pestrá výuka, která by měla vést k jedinému - aby si absolvent kurzu mohl na jeho konci říci: nebojím se mluvit anglicky a jde mi to o dost lépe než před rokem.“

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Olga Vašíčková

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Chceš-li další jazyk znát, můžeš se do něj s námi dát. Mluvení, fráze, gramatika, pomalu a jasně, ať z toho není šlamastika. Přátelsky se naladíme, drobné chyby vypudíme. Stačí velkou píli mít a k tomu hlavně hodně chtít. Nakonec můžeš s úsměvem vyrazit s jazykem někam ven.“

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Veronika Čejglová

Pedagogická fakulta Hradec Králové

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější je se nebát mluvit a potom už jen mluvit, mluvit a zase jenom mluvit :)

Učí na pobočce: Chrudim

BcA. Vojtěch Línek

Janáčkova akademie múzických umění

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Důležitá je pro mě přátelská atmosféra v kurzu, studenti se pak nestydí mluvit a tím své čerstvě nabyté znalosti mohou ihned aplikovat. Velmi důležitá je také snaha, a to nejen snaha studentů učit se nové věci a zdokonalovat své jazykové schopnosti, ale také snaha lektora, aby dokázal skupinu dobře motivovat, vytvořit příjemné studijní prostředí, připravit jim zajímavé, atraktivní aktivity a aby se snažil sám na sobě pracovat a svou pedagogickou činnost stále zdokonaloval.

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Grace Bantol

University of the Philippines Diliman

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

To make teaching more effective, I think it is very important for the teacher to tailor the lessons based on student needs and expectations. It is also equally important to foster positive encouragement and a relaxed atmosphere so students are motivated and will eagerly participate in the lessons. Once these factors are in place, teaching becomes easier for the teacher because he/she will have a student who is fully engaged.

Učí na pobočce: Kolín a Kutná Hora

Mgr. Denisa Švandová

Univerzita Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Nejdůležitější pro mě je učinit z osvojování cizího jazyka pestrou a obohacující činnost, při které student cítí, že se s každou lekcí posouvá o krok dál a zároveň blíž ke svým cílům a snům.“

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Marcela Příhodová

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Ve výuce považuji za nejdůležitější navodit příjemnou atmosféru a aplikovat trpělivý přístup, aby se student nebál projevit. Snažím se o to, aby hodina byla pestrá a přizpůsobená potřebám a povaze studenta - základní je, aby student měl pocit, že je pro něj výuka přínosná, a pokud ho téma zaujme nebo pobaví, je to ideál.“

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Magda Půlpánová

Univerzita Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Učitel jazyka by měl být žákovi správným modelem a probudit v něm touhu jazyk ovládat na takové úrovni, která je pro něj dosažitelná. Je důležité učit jazyk pro správné využití v běžném životě.

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Michaela Hrdá

Univerzita Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější ve výuce je pro mě atmosféra. Proto si zakládám na tom, aby byla přátelská a aby výuka bavila nejen studenty, ale i mě, což se mi zatím snad úspěšně daří. Od znuděného učitele se toho znudění žáci moc nenaučí. Cílem mé výuky je dát žákům co největší prostor pro jejich jazykový rozvoj.

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Veronika Neřoldová

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Podle mého názoru je na výuce nejdůležitější lektorovo nadšení z cizího jazyka. S tím je také spojena lektorova schopnost vtáhnout své studenty do neznámých krajů cizích jazyků a vybudovat v nich zájem o další studium.“

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Ing. Michaela Dolejší

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Při výuce se řídím tím, že angličtina je kamarádka, se kterou je vždycky zábava, se kterou se dá probrat jakékoli téma, se kterou člověk může zcestovat celý svět a dozvědět se spoustu nového a rozhodně to může být láska na celý život :-).“

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Mgr. Kateřina Tvrdíková

Technická univerzita v Liberci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Pro mě je důležitá přátelská atmosféra. Snažím se, aby moje studenty výuka bavila, byli motivovaní a měli chuť pracovat.“

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Mgr. Milena Krátká

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Ve výuce je pro mě nejdůležitější vzájemná spolupráce, při které se snažím podporovat a motivovat studenta tak, aby v příjemné a tvůrčí atmosféře dosáhl svého cíle a viděl svůj pokrok v osvojení jazyka.“

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Mgr. Jolana Tůmová

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Mým cílem je naučit mé studenty milovat francouzštinu a potom jde již vše samo :-)  Ve výuce kladu největší důraz na aktivní práci s jazykem, to znamená hodně mluvit, poslouchat, rozumět a nebát se reagovat.“

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Ing. Blanka Mařáková

VŠE Praha

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Prioritou pro mě je osobní přístup - výuku přizpůsobuji potřebám studenta. Komunikace a konverzace probíhá i v odlehčené a vtipné formě (témata z běžného života až po odbornou němčinu).

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Simona Filipiová

Univerzita Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Ve výuce je pro mě nejdůležitější hlavně to, abychom si hodinu užili všichni, tedy já jako učitel ale i studenti. Dále je velice důležité věnovat pozornost individuálním potřebám všech studentů a tím jsou hodiny daleko zajímavější, příjemnější a klidnější. Studenti pak mají chuť se učit víc a víc. :) 

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Tatiana Činovcová

Univerzita Pardubice

Co je pro Vás na výuce nejdůležitější:

V první řadě jde o vnitřní motivaci žáka. Já se své nadšení pro jazyk pokouším přenést na studenty, a vytvořit tak hodiny přínosné jak pro ně tak pro sebe. Samozřejmostí je také mít v hodinách přátelskou atmosféru, kterou se „láme“ bariéra, a přizpůsobovat hodiny individuálním potřebám a žádostem studenta.

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora

Mgr. Kristýna Macková

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

Co ve výuce považujete za nejdůležitější:

Ve výuce považuji za nejdůležitější, aby měli studenti radost se svých úspěchů a pokroků a ze své práce se těšili a měli chuť se dále vzdělávat. Strach a bariéry do správné a účinné výuky nepatří! 

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Lenka Švadlenková

Univerzita Ústí nad Labem

Gramatika je základ, ale nejdůležitějsí je umět se ze všeho vykecat.

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Kamila Vymětalová

Univerzita Karlova v Praze

Co na výuce považujete za nejdůležitější:

Nejdůležitější je pro mne přátelská atmosféra, společná radost z každého pokroku či úspěchu. Své studenty se snažím především motivovat, aby překonali svůj ostych a využívali to, co už umí, při každé příležitosti.

Učí na pobočce: Chrudim

 

Alexes Ates

To answer your question on what I consider important when teaching English is the methodology and the students' effective use of the language. The former should be tailored to the students' need and the latter should be able to put the language into practice in the real world, therefore the teaching method and its effectiveness are crucial to prepare them for this. At the end of the day, teaching is all about what the students can take away with them after each lesson.

Učí na pobočce: Chrudim

Bc. Magdalena Volavková

Karlova Univerzita - Germanistika

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Za nejdůležitější faktor ve výuce jazyků považuji především hravou formu, studenty to jednoduše musí bavit. Zároveň je každý originál, proto ke studentům přistupuji s empatií a trpělivostí. V hodinách kladu důraz na konverzaci, ale také gramatiku a orientaci ve všedních situacích. Student by měl z kurzu odcházet s úsměvem a těšit se na další lekci.

Učí: firemmí klienty v Praze

Bc. Adéla Vítová

Univerzita Pardubice

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Na výuce jazyků považuji nejdůležitější určit si konkrétní cíl, kterého chceme společně s žáky dosáhnout a za ním postupnými krůčky jít. Jako učitel se snažím nastolit takovou atmosféru, aby se nikdo nebál udělat chybu, především při mluveném projevu. Proces výuky uzpůsobuji potřebám, možnostem, zájmům a dovednostem každého studenta.

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Corrine Veisy

Magisterské studium francouzštiny jako cizí jazyk (šíření francouzštiny, frankofonie, výměny)

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Perfection takes time, but where there's a will, there's a way :)

Učí na pobočce: Skype

Mgr. Dany Williams Hernández Fonseca

Universidad de La Habana

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

"Hombres recogerá quien siembre escuelas". "Men will pick up who plants schools". José Martí, was a Cuban poet, essayist, journalist, translator, professor, and  publisher, who is considered a Cuban 🇨🇺 national hero and an important figure in Latin America literature.

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Leona Poloprudská

Univerzita Pardubice a v Ústí nad Labem

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

V hodinách němčiny je pro mě nejdůležitější komunikace a dobrá atmosféra. Přináší mi radost, když studenty výuka těší a z hodiny odcházejí spokojení a s úsměvem na tváři. Nejdůležitější v hodinách cizích jazyků je mluvit, mluvit a mluvit.

Učí na pobočce: Chrudim

Ing. Iva Hlaváčková

Univerzita Pardubice, Konzervatoř Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Hlavní pro mě je studenty motivovat, posunovat dál a vytvářet příjemnou atmosféru. Baví mě, že každý student je jiný, a že jim můžu přizpůsobovat hodiny přesně podle jejich potřeb. Nikdy to tím pádem není nuda.

Učí na pobočce: Chrudim