Lektoři

Bc. Veronika Čejglová

Pedagogická fakulta Hradec Králové

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější je se nebát mluvit a potom už jen mluvit, mluvit a zase jenom mluvit :)

Učí na pobočce: Chrudim

PhDr. Irena Galadwen Staňková

PedF UK Praha a FSV UK Praha

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Studium a výuka cizích jazyků byla pro mě vždy vášní a také znamenala svobodu. Možnosti. Bez hranic. Cestovat, komunikovat a propojovat se s lidmi. Zároveň ale i výzvou k překonávání vlastních limitů a strachu v cizím jazyce mluvit.
A v tom ráda pomáhám a podporuji i ostatní. Mým záměrem je, aby se mí studenti zlepšovali ve svých jazykových znalostech, plynně komunikovali a přestali se bát mluvit.  A aby tak činili s lehkostí a přinášelo jim to zejména radost. Důležitá je autentičnost, empatie, podpora, prostě přátelská a bezpečná atmosféra. 

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora, online

Bc. Grace Bantol

University of the Philippines Diliman

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

To make teaching more effective, I think it is very important for the teacher to tailor the lessons based on student needs and expectations. It is also equally important to foster positive encouragement and a relaxed atmosphere so students are motivated and will eagerly participate in the lessons. Once these factors are in place, teaching becomes easier for the teacher because he/she will have a student who is fully engaged.

Učí na pobočce: Kutná Hora, + online

Mgr. Dany Williams Hernández Fonseca

Universidad de La Habana

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

"Hombres recogerá quien siembre escuelas". "Men will pick up who plants schools". José Martí, was a Cuban poet, essayist, journalist, translator, professor, and  publisher, who is considered a Cuban 🇨🇺 national hero and an important figure in Latin America literature.

Učí na pobočce: Chrudim, + online

Mgr. Denisa Švandová

Univerzita Pardubice

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější pro mě je učinit z osvojování cizího jazyka pestrou a obohacující činnost, při které student cítí, že se s každou lekcí posouvá o krok dál a zároveň blíž ke svým cílům a snům.

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Marcela Příhodová

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Ve výuce považuji za nejdůležitější navodit příjemnou atmosféru a aplikovat trpělivý přístup, aby se student nebál projevit. Snažím se o to, aby hodina byla pestrá a přizpůsobená potřebám a povaze studenta - základní je, aby student měl pocit, že je pro něj výuka přínosná, a pokud ho téma zaujme nebo pobaví, je to ideál.

Učí na pobočce: Chrudim

Ing. Michaela Dolejší

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Při výuce se řídím tím, že angličtina je kamarádka, se kterou je vždycky zábava, se kterou se dá probrat jakékoli téma, se kterou člověk může zcestovat celý svět a dozvědět se spoustu nového a rozhodně to může být láska na celý život :-).

Učí na pobočce: Kolín, Kutná Hora, online

Mgr. Anja Majstorović

University of Sarajevo 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

For me, it is essential to meet individual learner needs when teaching. Positive relationships we build with students often become a motive for students' language skills to grow. And of course, it is important to remember we all were beginners once, so having patience gives a student the courage to learn.

Učí na pobočce: firemní výuka u zákazníka, online

Mgr. Jolana Tůmová

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Mým cílem je naučit mé studenty milovat francouzštinu a potom jde již vše samo :-)  Ve výuce kladu největší důraz na aktivní práci s jazykem, to znamená hodně mluvit, poslouchat, rozumět a nebát se reagovat.

Učí na pobočce: Kutná Hora, online

Bc. Tatiana Činovcová

Univerzita Pardubice

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

V první řadě jde o vnitřní motivaci žáka. Já se své nadšení pro jazyk pokouším přenést na studenty, a vytvořit tak hodiny přínosné jak pro ně tak pro sebe. Samozřejmostí je také mít v hodinách přátelskou atmosféru, kterou se „láme“ bariéra, a přizpůsobovat hodiny individuálním potřebám a žádostem studenta.

Učí na pobočce: online

Petra Vinklerová

Anglické gymnázium, SOŠ, VOŠ

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Posláním lektora je pro mě jednoznačně „služba“ studentům, naslouchání jejich individuálním potřebám i tempu a vytvoření přátelské, motivující atmosféry.
Prvotní ostych a obavy z komunikace v cizím jazyce zažíváme všichni a já se vždy snažím se svými studenty tuto bariéru překonat - cílím na to, aby se při výuce cítili skvěle, dokázali sami sebe překvapit, a aby své získané znalosti byli schopni použít v praktickém životě. Ve své výuce razím trošku opačný směr, než se říká jedno české přísloví "mluviti zlato". Zkrátka a jednoduše - nemít strach a MLUVIT. To je to nejdůležitější gró.

Učí na pobočce: firemní kllienty v Chrudimi, online

Anna Králová

Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (kombinace anglický jazyk a literatura s biologií), 4. ročník

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Má výuka klade důraz na individuální potřeby žáků. Za nejdůležitější faktory efektivního vyučování považuji motivaci, zájem a chuť nebát se postavit novým výzvám. 

Učí na pobočce: u zákazníků - Hradec Králové, online

Mgr. Geanny Garcia Delgado

Universidad de las Artes (ISA), Cuba

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Když pozdrav s úsměvem otevře nepostradatelnou komunikaci mezi studentem a lektorem a obě strany jsou připravěny dávat a přijímat. V té chvíli teprve začne výuka.

Učí na pobočce: Chrudim, online

Mgr. Pavel Stehno

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Don't go backwards, you have already been there. 😉

Učí na pobočce: firemní klienty v Havlíčkově Brodě

Eliška Poláková

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější je vytvořit pro studenty přátelské prostředí, ve kterém se cítí dobře a na výuku se pak těší. Na hodinách je důležité, aby se nebáli mluvit a posouvali se v jazyce dál, každý svým tempem. 

Učí na pobočce: firemní klienty v Hradci Králové, online

Mgr. Vojtěch Krátký

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Učitelství němčiny pro střední školy

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Jako lektor němčiny považuji za nejdůležitější individuální přístup k studentům. Každý má své vlastní učební tempo, potřeby a cíle. Snažím se pochopit jejich motivaci a přizpůsobit výuku tak, aby byla efektivní a přinášela jim radost z učení. Důležité je také aktivní zapojení, komunikace v němčině a praktické situace, které jim pomohou osvojit si jazyk. Ať už se učíme gramatiku, slovní zásobu nebo konverzaci, je důležité, aby se žáci cítili podporováni a motivováni k dosažení svých cílů. Díky interaktivní výuce je celý proces velmi  dynamický a studenti dosáhnou svých cílů rychleji. 

Učí na pobočce: Chrudim

Mgr. Veronika Ludvíková

Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Ze zkušenosti vím, že zážitkové učení je nejefektivnější – „ochutnat“ si nové vstupy všemi smysly. Každý student je pro mě výzva, snažím se pro něj pomocí empatie a vhodně kladených otázek nalézt to nejoptimálnější řešení. Samozřejmostí je úsměv na tváři (nejlépe na obou stranách) a pocit důležitosti, který se snažím ve svých studentech vyvolat společně s vnitřní motivací.

Učí na pobočce: Chrudim

Daniel Kurečka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Specializace v pedagogice: Anglický jazyk a literatura

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Zábavu, kreativitu, přátelskou atmosféru a objevování. Angličtina je s každým studentem naprosto jedinečná,  jelikož se každý student učí jazyk jinak. Zaměřuji se zejména na objevení stylu každého svého studenta a tím mohu přizpůsobit lekce tak, aby byly co nejvíce obohacující. Díky tomu se učím společně se studentem a je fascinující, kam nás každá lekce může zavést, takže pokaždé objevujeme a učíme se něco nového.

Učí na pobočce: Chrudim

Matěj Suchánek

University College Cork, Cambridge English Proficiency 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Osvojování cizího jazyka je dlouhodobý proces. Mým cílem je sehrát v tomto procesu roli průvodce a pomáhat studentovi překonávat různá úskalí. Důležité je to, aby student mluvil většinu hodiny a nebál se vystoupit ze své komfortní zóny. Velký důraz kladu zejména na individuální přístup ke každému studentovi a jeho aktuální potřeby. Student má z hodiny odcházet s dobrým pocitem a být pozitivně naladěn.

Učí na pobočce: Kutná Hora, online

Michael Ščigel

Katedra rozvojových a environmentálních studií, PřF UPOL

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Ve výuce považuji za nejdůležitější pocit bezpečného prostředí pro otevřenou mysl jak pro studenta, tak pro lektora.

Učí na pobočce: firemní klienty, online

Kateřina Sofie Benešová, DiS.

Univerzita Pardubice, anglický jazyk pro vzdělávání, Konzervatoř Pardubice, hra na klavír

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Příjemnou atmosféru a pocit bezpečí, věřím, že jedině tak se můžeme učit a rozvíjet. 

Učí na pobočce: firemní klienty v Praze, online

Denisa Lipusová

Univerzitě Palackého v Olomouci, učitelství pro SŠ (obory Pedagogika, Latinská filologie), Učitelství AJ a literatury pro SŠ rozšiřující studium na Ostravské univerzitě 

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Ve výuce je pro mě nejdůležitější přátelská studijní atmosféra, která je založená na vzájemné důvěře mezi studentem a lektorem. Snažím se, aby mé hodiny byly motivující a měly spád. Proces výuky přizpůsobuji potřebám a cílům každého studenta.

Učí na pobočce: firemní klienty