Překlady, tlumočení, ověřené překlady

Potřebujete přeložit důležité dokumenty? A také je úředně ověřit? Obraťte se s klidem na nás! Překlady používané pro úřední účely totiž musí být vždy ze zákona ověřené – provádíme tedy soudně či notářsky potvrzené překlady, které vám připraví profesionální překladatelé s odpovídajícím vzděláním. Překládáme standardně z angličtiny a němčiny, ale i z ostatních jazyků, pracujeme rychle, pečlivě a zodpovědně.

Poskytujeme také náležité tlumočnické služby.  V rámci tlumočení se vám bude věnovat zkušený tlumočník, který vám poskytne profesionální jazykové služby na základě individuální domluvy. Je samozřejmě vázán slibem mlčenlivosti – potrpíme si na diskrétnost a vysokou kvalitu našich služeb. Nejčastěji tlumočíme z anglického a německého jazyka, ale nebojíme se ani méně obvyklých řečí. Dokážeme také zajistit tlumočníka s odbornými znalostmi v rámci překládané oblasti.

Překlady a tlumočení z a do následujících jazyků

Zajistíme překlady a tlumočení se soudním ověřením

Orientační ceník

Překlad - Aj, Nj 340 Kč / normostranu
Překlad Aj, Nj rodilým mluvčím
390 Kč / normostranu
Překlad ostatní jazyky - Rj, Fj, Šj 390 Kč / normostranu
Překlad méně běžné jazyky od 455 Kč / normostranu
Překlad se soudním ověřením – Aj, Nj 490 Kč za normostranu 
Překlad se soudním ověřením – ostatní jazyky - Rj, Šj, Fj 590 Kč za normostranu 
Tlumočení, tlumočení se soudním ověřením dohodou dle času a místa
Korektura rodilým mluvčím - Aj, Nj 180 Kč / normostranu
Korektura rodilým mluvčím – ostatní jazyky dohodou
Korektura českého textu 100 Kč / normostranu
Překlad v jiných aplikacích než v MS Word (např. Power Point, PDF apod.) dohodou

Normostranou se rozumí 1800 znaků přeloženého textu, včetně mezer.

Běžné překlady zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa počtu normostran, soudně ověřené překlady zaokrouhlujeme nahoru na 1 normostranu.

Minimální délkou překladu je jedna normostrana.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: Petra Vomočilová, e-mail: petra.vomocilova@skola-zebra.cz