Překlady, tlumočení, ověřené překlady

Potřebujete přeložit důležité dokumenty? A také je úředně ověřit? Obraťte se s klidem na nás! Překlady používané pro úřední účely totiž musí být vždy ze zákona ověřené – provádíme tedy soudně potvrzené překlady, které vám připraví profesionální překladatelé s odpovídajícím vzděláním. Překládáme standardně ze všech jazyků.  Pracujeme rychle, pečlivě a zodpovědně.

Poskytujeme také náležité tlumočnické služby.  V rámci tlumočení se vám bude věnovat zkušený tlumočník, který vám poskytne profesionální jazykové služby na základě individuální domluvy. Je samozřejmě vázán slibem mlčenlivosti – potrpíme si na diskrétnost a vysokou kvalitu našich služeb. Dokážeme také zajistit tlumočníka s odbornými znalostmi v rámci překládané oblasti.

Překlady a tlumočení z a do následujících jazyků

Zajistíme překlady a tlumočení se soudním ověřením

Orientační ceník

Překlad - Aj, Nj od 380 Kč / normostranu
Překlad Aj, Nj rodilým mluvčím od 470 Kč / normostranu
Překlad ostatní jazyky - Rj, Fj, Šj od 430 Kč / normostranu
Překlad méně běžné jazyky od 520 Kč / normostranu
Překlad se soudním ověřením – Aj, Nj 750 Kč za normostranu 
Překlad se soudním ověřením – ostatní jazyky - Rj, Šj, Fj 890 Kč za normostranu 
Tlumočení, tlumočení se soudním ověřením dohodou dle času a místa
Korektura rodilým mluvčím - Aj, Nj 300 Kč / normostranu
Korektura rodilým mluvčím – ostatní jazyky dohodou
Korektura českého textu 300 Kč / normostranu
Překlad v jiných aplikacích než v MS Word (např. Power Point apod.) dohodou

Normostranou se rozumí 1800 znaků přeloženého textu, včetně mezer.

Běžné překlady zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa počtu normostran, soudně ověřené překlady zaokrouhlujeme nahoru na 1 normostranu.

Minimální délkou překladu je jedna normostrana.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: Michaela Štěňhová, e-mail: michaela.stenhova@skola-zebra.cz, 774 450 405.