Rozhovor s Mgr. Pavlem Breberou Ph.D., naším metodikem a lektorem, o jeho účasti na mezinárodním školení

19. března 2018

Pavel se zúčastnil v rámci projektu Mobility (Erasmus+ KA1) školení Flipped Classroom ve Florencii (The "Flipped Classroom" is a new method of teaching which allows students to do homework in class and what is considered traditional class work at home.)

1. Jak se ti tam líbilo?

Kurz byl velmi užitečný, a to jak po stránce profesní, tak i z hlediska získávání kulturních zkušeností. Toskánsko je velmi zajímavé a Florencie je velmi krásné město.

2. Řekni nám něco o organizaci kurzu?

Kurz byl rozdělen na tři části. Protože se v rámci tohoto termínu konalo hned několik specificky tematicky zaměřených školení pro malé skupinky účastníků z různých vzdělávacích kontextů, tak úvodní den probíhal jako společné sdílení zkušeností nezávisle na tematickém zaměření školení. Od druhého dne jsme již byli školeni v příslušných tematicky zaměřených skupinkách, tj. v mém případě se zaměřením na metodologii Flipped Classroom.

3. Řekni nám něco o účastnících kurzu?

Skupinka zájemců o problematiku Flipped Classroom byla velmi malá, neboť zahrnovala pouhé čtyři členy. Její složení však bylo velmi rozmanité, ať již z hlediska národnostního (Čech, Chorvatka, dva Islanďané), tak profesního (učitel cizích jazyků vs. učitelé matematiky; učitel dospělých studentů vs. učitelé dětí mladšího či staršího školního věku).

4. Poděl se s námi o tvůj zážitek z kurzu?

Zážitkem z kurzu byla pro mě islandština, kterou mezi sebou občas z legrace používali zmínění dva účastníci kurzu. Ač jsem se snažil sebevíc, nepodařilo se mi z ní dekódovat téměř nic.

5. Povíš nám nějakou zajímavost z kurzu?

V rámci kurzu mě zaujalo to, jak lze metodologii Flipped Classroom používat napříč různými vyučovacími předměty, tj. že se opravdu jedná o obecnější trend s velmi vysokým potenciálem.

Děkujeme ti za rozhovor.